top of page

Hemavan Tärnaby

UPPDRAG: Att förena Hemavan Alpint och Visit Hemavan Tärnaby i en gemensam logotyp och grafisk profil efter att de under lång tid har haft var sin logotyp.

 

Lösningen blev att binda ihop orterna på ett grafiskt sätt i logotypen. De båda ”ihop-bundna” A:na i namnen blev inte bara en koppling rent grafiskt utan kan också härleda tankarna till fjälltoppar, den nybyggda kabinbanan och restaurangen Björk i Hemavan, formen på lavinstaket, raststugor, kåtor med mera. De båda A:na bildar också en egen symbol som kan lyftas ut och användas som dekor på t ex merchandise.

Det här gjorde jag under min tid på Vinter

bottom of page