top of page
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Stark Arkitekter

UPPDRAG: Att ta fram en logotyp och grafisk profil för Stark Arkitekter (fd Tirsén & Aili Arkitekter). 

Symbolen i logotypen har inspirerats av enkla byggklossar, arkitektoniska former och ytor. Symbolen bildar en triangel – en av de starkaste former som finns.

bottom of page