top of page

Stark Arkitekter

UPPDRAG: Att ta fram en logotyp och grafisk profil för Stark Arkitekter (fd Tirsén & Aili Arkitekter). 

Symbolen i logotypen har inspirerats av enkla byggklossar, arkitektoniska former och ytor. Symbolen bildar en triangel – en av de starkaste former som finns.

bottom of page